Reglement Veluwse Run Bike Run competitie 2023-2024

Klik hier voor een PDF (download) versie.

Opgesteld door: Veluwse Run Bike Run competitie
Versie: MvD02
Gewijzigd op: 27 september 2023

Inhoudsopgave

Artikel 1   Introductie. 3

Artikel 2   Deelnemers en categorieën. 3

Artikel 3   Puntentelling/Klassement 3

Artikel 4   Inschrijven en Bijschrijven. 3

Artikel 5   Startpositie bij de wedstrijd. 4

Artikel 6   Prijzenschema. 4

Artikel 7   Startnummers. 4

Artikel 8   Tijdregistratie. 4

Artikel 9   Prijzen eindklassement competitie. 4

Artikel 10  Slotbepaling. 4

Bijlage 1   Puntentelling. 5

Artikel 1      Introductie

De Veluwse Run Bike Run competitie bestaat in 2023-2024 uit een serie van 5 wedstrijden. Onderstaande wedstrijden zullen deel uitmaken van deze competitie. Deelnemers kunnen alleen deelnemen op een goed functionerende mountainbike/gravelbike en het dragen van een fietshelm is verplicht!

Plaatsen:

Harderwijk:      14 oktober 2023                       Zeewolde:        9 maart 2024
Oldebroek:       4 november 2023                     Nunspeet:        4 mei 2024 (Finalewedstrijd)
Nijkerk:            10 februari 2024

Deelname geschiedt geheel op eigen risico en de organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

Artikel 2      Deelnemers en categorieën

Een algemeen klassement wordt opgemaakt voor de volgende categorieën;

  • heren 16+ (individueel)
  • dames 16+ (individueel)
  • duo’s 16+

Voor de categorie duo’s telt dat de teamnaam bij iedere wedstrijd hetzelfde is.
Bij het inschrijven dient de naam van de loper en fietser aangegeven te worden.

Artikel 3      Puntentelling/Klassement

Het algemeen klassement is gebaseerd op het schema puntentelling en toegevoegd aan dit document (Bijlage 1). De punten worden toegekend volgens dit schema, de nationaliteit van de renner is hierin niet van belang. Dit geeft aan dat de Veluwse Run Bike Run competitie ook gewonnen kan worden door een renner uit een ander land dan Nederland. Alle resultaten van de verreden wedstrijden worden in de telling meegenomen, dit jaar zijn er twee schrap resultaten.  De beste 3 resultaten van de competitie tellen mee voor de einduitslag.

Een deelnemer die start in alle deelnemende plaatsen krijgt 20 bonuspunten.
Bij een gelijke stand na de laatste wedstrijd in het eindklassement is de laatste wedstrijd bepalend.

Artikel 4      Inschrijven en Bijschrijven

Via de website www.veluwserunbikerun.nl kan er worden ingeschreven voor de wedstrijden.

Alle betalingen bij voorinschrijving lopen via de site www.inschrijven.nl. De inschrijving is pas geldig na het doen van de inschrijving en het betalen van het inschrijfgeld.
In het geval van niet deelname van de rijder of het afgelasten van de wedstrijd zal dit niet worden gecompenseerd. Voorinschrijvingen sluit 2 dagen voorafgaand aan de desbetreffende wedstrijd.

Individueel: € 15,00
Duo’s: € 22,50

Inschrijven op de dag van het evenement is alleen mogelijk wanneer het uniforme bijschrijfgeld van € 10,00 wordt betaald.

Bijschrijven kan tot uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Er kan per wedstrijd een maximaal aantal deelnemers zijn. Dit staat vermeld op de pagina van de plaats.

Artikel 5      Startpositie bij de wedstrijd

Er wordt geen startopstelling bepaald. Loper kan zelf bepalen waar hij start.

Artikel 6      Prijzenschema

Het is de organisatie van de deelnemende plaatsen vrij om een prijzenschema te bepalen.

Artikel 7      Startnummers

De stuurborden/ ‘startnummer’ worden verzorgd door de organisatie van de Veluwse Run Bike Run competitie.

Na IEDERE wedstrijd dienen deze weer ingeleverd te worden bij de aanmelding.
Er wordt 10 euro in rekening gebracht als dit niet wordt nagekomen.

Artikel 8      Tijdregistratie

De tijdregistratie zal worden verzorgd door Mylaps en door middel van de welbekende Mylaps transponders. De transponder wordt beschikbaar gesteld door de organisatie van de Veluwse Run Bike Run competitie.
Na iedere wedstrijd wordt de transponder gelijk ingeleverd bij de finish.

Als dit niet wordt gedaan zal er 100 euro in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Artikel 9      Prijzen eindklassement competitie

  Heren 16+ (individueel) Dames 16+ (individueel) Duo’s
1 Ereprijzen Ereprijzen Ereprijzen
2 Ereprijzen Ereprijzen Ereprijzen
3 Ereprijzen Ereprijzen Ereprijzen

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient de deelnemer/ duo te starten in de laatste wedstrijd.
Prijzen moeten op de finaledag na de wedstrijd worden opgehaald en worden niet opgestuurd.

Artikel 10    Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de Veluwse Run Bike Run competitie.  Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen dienen zo snel als mogelijk te worden gecommuniceerd met de deelnemers en gepubliceerd op diverse media.

Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Er kunnen aanvullende voorwaarden zijn op dit reglement deze zijn terug te vinden onder het kopje reglement van de desbetreffende plaats.

 

Bijlage 1      Puntentelling

Klassering: Punten: Klassering: Punten: Klassering: Punten:
1 75 18 37 35 20
2 70 19 36 36 19
3 65 20 35 37 18
4 60 21 34 38 17
5 55 22 33 39 16
6 53 23 32 40 15
7 51 24 31 41 14
8 49 25 30 42 13
9 47 26 29 43 12
10 45 27 28 44 11
11 44 28 27 45 10
12 43 29 26 46 9
13 42 30 25 47 8
14 41 31 24 48 7
15 40 32 23 49 6
16 39 33 22 50 + 5
17 38 34 21 Uitval 3

 

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient de deelnemer te starten in de laatste wedstrijd.